Home » Provozní řád

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD „DĚTSKÝ SVĚT LVÍČEK“

CO BUDETE U LVÍČKA (NE)POTŘEBOVAT??

*PONOŽKY – DĚTI I DOSPĚLÁCI (možno zakoupit u vstupu)

*OBLEČENÍ S DLOUHÝMI RUKÁVY A NOHAVICEMI (prázdné kapsy bez ostrých předmětů)

*VSTUP BEZ VLASTNÍCH HRAČEK (aby se neztratily)

*VSTUP BEZ VLASTNÍHO JÍDLA A PÍTÍ (rádi Vás obsloužíme)

Herna je určena dětem ve věku 1 – 15 let a je rozdělena do jednotlivých zón podle obtížnosti, resp. věku dítěte.

Každé dítě musí být bezpodmínečně doprovázeno zodpovědnou dospělou

osobou, která za dítě plně odpovídá po celou dobu pobytu.

Doprovodem se rozumí osoba starší 18 let.

Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním plně zodpovídá doprovázející zodpovědná osoba. Vedení ani personál dětského světa nemohou nést zodpovědnost za tyto úrazy.

Nedodržení-porušení pravidel herny a agresivní chování dětí opravňuje

personál dětského světa k vykázání návštěvníka z herny bez nároku na vrácení

vstupného.

Do čisté zóny herny je vstup povolen pouze bez bot, z hygienických důvodů jsou pro každého návštěvníka povinné ponožky.

Konzumovat lze pouze jídlo a pití zakoupené v dětském světě Lvíček, s výjimkou kojenecké stravy a potravin pro osoby se speciálními dietetickými požadavky a alergiemi.

Konzumace jídla, pití, sladkostí, žvýkaček a ostatního občerstvení je povolena pouze v prostorech kavárny a salónků. Kavárnou se rozumí prostor s občerstvovacími stolky se židlemi. Konzumace jídla, pití, sladkostí, žvýkaček a ostatního občerstvení v ostatních prostorech herny je z bezpečnostních a hygienických důvodů přísně zakázána.

Celý areál dětského světa je nekuřácký a platí zde zákaz vstupu zvířat.

Vstup do herny je zpoplatněn dle aktuálně platného ceníku.

Vstupem do herny uznávají návštěvníci provozní řád a všeobecné obchodní

podmínky dětského světa Lvíček.

DĚTSKÝ SVĚT LVÍČEK, provozovatel: REČAVA, a.s., Nová 101, 273 51 Kyšice, IČ: 27887499

Fotogalerie

Informační brožura

Naši partneři

vše za půlku

středisko nesuchyně

STORM BALLET STUDIO

Dům dětí a mládeže Talent

dm drogerie Alfrédov - golf & wellness resort

novia dorty malinova

 
 
 
 

česky english