Home » Provozní řád

Provozní řád - DĚTSKÝ SVĚT LVÍČEK

CO BUDETE U LVÍČKA (NE)POTŘEBOVAT??

 • PONOŽKY – DĚTI I DOSPĚLÁCI (možno zakoupit u vstupu)
 • OBLEČENÍ S DLOUHÝMI RUKÁVY A NOHAVICEMI (prázdné kapsy bez ostrých předmětů)
 • VSTUP BEZ VLASTNÍCH HRAČEK (aby se neztratily)
 • VSTUP BEZ VLASTNÍHO JÍDLA A PÍTÍ (rádi Vás obsloužíme)

 • Herna je určena dětem ve věku 1 – 15 let a je rozdělena do jednotlivých zón podle obtížnosti, resp. věku dítěte.
   
 • Každé dítě musí být bezpodmínečně doprovázeno zodpovědnou dospělou osobou, která za dítě plně odpovídá po celou dobu pobytu.
   
 • Doprovodem se rozumí osoba starší 18 let.
   
 • Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním plně zodpovídá doprovázející zodpovědná osoba. Vedení ani personál dětského světa nemohou nést zodpovědnost za tyto úrazy.
   
 • Nedodržení-porušení pravidel herny a agresivní chování dětí opravňuje personál dětského světa k vykázání návštěvníka z herny bez nároku na vrácení vstupného.
   
 • Do čisté zóny herny je vstup povolen pouze bez bot, z hygienických důvodů jsou pro každého návštěvníka povinné ponožky.
   
 • Konzumovat lze pouze jídlo a pití zakoupené v dětském světě Lvíček, s výjimkou kojenecké stravy a potravin pro osoby se speciálními dietetickými požadavky a alergiemi.
   
 • Konzumace jídla, pití, sladkostí, žvýkaček a ostatního občerstvení je povolena pouze v prostorech kavárny a salónků. Kavárnou se rozumí prostor s občerstvovacími stolky se židlemi. Konzumace jídla, pití, sladkostí, žvýkaček a ostatního občerstvení v ostatních prostorech herny je z bezpečnostních a hygienických důvodů přísně zakázána.
   
 • Celý areál dětského světa je nekuřácký a platí zde zákaz vstupu zvířat.
   
 • Vstup do herny je zpoplatněn dle aktuálně platného ceníku.                                                                                                                                    
 • V prostorách Dětského světa Lvíček můžete být fotografováni naším fotografem.
   
 • Vstupem do herny uznávají návštěvníci provozní řád a všeobecné obchodní podmínky dětského světa Lvíček.
   

DĚTSKÝ SVĚT LVÍČEK, provozovatel: REČAVA, a.s., Nová 101, 273 51 Kyšice, IČ: 27887499

Fotogalerie

Discohrátky 25.1.2014

Naši partneři

vše za půlku

Hotel Jesenice

středisko nesuchyně

STORM BALLET STUDIO

Dům dětí a mládeže Talent

dm drogerie Alfrédov - golf & wellness resort

novia dorty malinova

 
 
 
 

česky english